Klub Rybanaruby, Mánesova 1645/87, Praha 2 Vinohrady 120 00
e-mail: info@rybanaruby.net, rezervace: rezervace@rybanaruby.net, tel.: 731 570 704
Milli Janatková – »Proměna«, host Michal Turek

Milli Janatková – »Proměna«,
host Michal Turek

koncert

Hudební oslava 1. pokulatinových rybích narozenin Milli Janatkové (zpěv, zvuky, kytara / perkuse)


Jsem vlnou
plující po proudu
Jsem horou
stromem ve větru
s pevnými kořeny.

Koncert z autorského cyklu "Proměna" vstupuje do zimního období nádechu, zklidnění, naslouchání ticha a sebe sama. Projekt vychází z tématu proměny autorské hudby a postupně domalovávaného velkoformátového obrazu, který je součástí scény a společně s hudbou vytváří tvůrčí symbol osobnostní proměny od nejistoty a strachu k důvěře, klidné radosti a přijetí.
Tvorba Milli Janatkové se odehrává v širokém kontinuálním prostoru vytýčeném hudbou, výtvarným uměním a tancem a je nerozlučně spjata s procesem vlastního sebepoznávání a seberozvíjení. V centru tohoto jejího osobního vesmíru lze zahlédnout dva nerozlučné principy tvoření: princip improvizace a nevšední citlivost vůči podnětům vnějším i vnitřním, prostoru i neopakovatelné energii okamžiku. Základními prvky jejího vyjádření jsou hra s hlasem, rytmy, dechem a celým tělem, perkuse hrané »na cokoli« a zvědavost spojená s improvizací a experimentem...
Foto: © 2012 Marek Záleský

Inzerce
Inzerce